Legislaţie în domeniul energetic

Ordin ANRE 149/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.in pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și asimilați clienților casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 157/2014tează domeniul furnizării energiei electrice este constituită din legislaţie primară (legi, hotărâri guvernamentale, ordonanţe guvernamentale, ordonanţe de urgenţă guvernamentale, ordine ) şi legislaţie secundară (acte ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE: ordine si decizii).

NOTA: Potrivit Constituţiei Romaniei, o lege adoptată se publică în Monitorul Oficial al Romaniei şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o data ulterioară prevazută în textul ei.

I. LEGISLAŢIE PRIMARĂ

 • Legea 127/2014 – pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004
 • Legea 23/2014 – pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • Legea 134 /2012 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 promovarea producerii energiei electrice din resurse regenerabile;
 • Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;
 • Legea 139 /2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
 • Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • HG 1215/2009 – Hotarare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila;
 • HG 1012/2009 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 90/2008 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 • HG 1292/2007 – Hotarare pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 675/2007 – Hotarare privind reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;
 • HG 1007/2004 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori;
 • HG 978/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de televiziune;
 • HG 977/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • OUG 88/2011 -privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • Ordonanţa nr. 29 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • OG 22/2008 - privind utilizarea eficientă a energiei electrice;
II. LEGISLAŢIE SECUNDARĂ
 • Ordin ANRE 16/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali
 • Ordin ANRE 159/2014 – Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 157/2014 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
 • Ordin ANRE 156/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” – S.A.
 • Ordin ANRE 155/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – S.A.
 • Ordin ANRE 154/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A.
 • Ordin ANRE 153/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuție Muntenia S.A.
 • Ordin ANRE 152/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială Enel Distribuție Dobrogea S.A.
 • Ordin ANRE 151/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „Enel Distribuţie Banat” – S.A.
 • Ordin ANRE 150/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială „E.ON Moldova Distribuţie” – S.A.
 • Ordin ANRE 149/2014 – Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.
 • Ordin ANRE 105/2014 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice
 • Ordin ANRE nr. 64/2014 – Ordin pentru pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali
 • Ordin ANRE 57/2014 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și asimilați clienților casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate – abrogat prin Ordinul ANRE nr. 157/2014
 • Ordin ANRE 51/2014 – privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. si de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul ANRE nr.96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
 • Ordin ANRE 50/2014 – Ordin privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia
 • Ordin ANRE 33/2014 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva
 • Ordin ANRE 28/2014 – pentru aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusuluinecuvenit/supracompensarii, Anexa
 • Ordin ANRE 12/2014 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie certificate verzi aferenta anului 2013
 • Ordin ANRE 9/2014 – pentru aprobarea procedurii privind prognoza si facturarea abaterilor consumului de energie electrica pentru locurile de consum cu putere aprobata mai mare sau egala cu 1 MVA si abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preturilor si tarifelor la clientii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 82/2013
 • Ordin ANRE 82/2013 - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate
 • Ordin ANRE 41/2013 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă
 • Ordin ANRE 40/2013 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
 • Ordin ANRE 54/2012 - Ordin privind Tarife reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor finali care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă;
 • Ordin ANRE 53/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanță consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate;
 • Ordin ANRE 52/2012 - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem , a tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;
 • Ordin ANRE 51/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuție;
 • Ordin ANRE 50/2012 - Ordin privind modificarea art. 1 din Ord. 12 /2011 pentru aprobarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordin ANRE 30/2012 - Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate; 
 • Ordin ANRE 27/2012 – Ordin privind modificarea art.1 din Ordinul presedintelui ANRE nr.12/2011 pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordin ANRE 26/2012 - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă;
 • Ordin ANRE 25/2012 – Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici.;
 • Ordin ANRE 24/2012 - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energie electrice prestat de operatorii principali de distributie;
 • Ordin ANRE 20/2011 – Ordin privind aprobarea Contractului -cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii /bonusului necuvenit;
 • Ordin ANRE 19/2011 – Ordin privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul ANRE nr. 45 /2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport , a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport , practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;
 • Ordin ANRE 14/2011 – Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88 /2009;
 • Ordin ANRE 12/2011 – Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordin ANRE 9/2011 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta;
 • Ordin ANRE 45/2010 – Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;
 • Ordin ANRE 1/2010 – Ordin pentru aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 88/2009 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica;
 • Ordin ANRE 86/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale; - ANEXA 1
 • Ordin ANRE 73/2009 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA”;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • Ordin ANRE 38/2007 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea;
 • Ordin ANRE 14/2007 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 44/2006 – Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. şi client;
 • Ordin ANRE 24/2006 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;
 • Ordin ANRE 35/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;
 • Ordin ANRE 18/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare”;
 • Ordin ANRE 17/2005 – Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici;
 • Ordin ANRE 5/2003 – Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;
   
III. DIRECTIVE EUROPENE
        - incidente pietei de energie electrica europeana.
 • Directiva nr. 2003/54/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind regulile comune aplicabile pietei interne de energie.